Họp mặt IAN T7/2016

Họp mặt IAN T7/2016

Connecting Lady Thu Anh tham dự họp mặt cùng các Đại diện Đội Cựu Du Học Sinh các nước định kỳ tháng 7/2016. Gia Đình IAN của chúng tôi!

Họp Nhóm Định Hướng IAN 10/05/16

Họp Nhóm Định Hướng IAN 10/05/16

Sáng ngày 10/05/2016, IAN đã tổ chức Họp Nhóm Định Hướng Liên Minh Cộng Đồng Cựu Du Học Sinh Quốc Tế (IAN ). Chuẩn bị cho các chuỗi hoạt động kích hoạt các giá trị cốt lõi của IAN – Cầu Nối về Văn Hóa – Giáo Dục & các dự án hỗ trợ Nông nghiệp cùng các ngh

Đăng ký tham dự
Facebook
Đăng ký kết nối