Kết nối +: Mở ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp năm 2017

Kết nối +: Mở ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp năm 2017

Bạn muốn có cơ hội kết nối với lãnh đạo hơn 15 Tổ Chức Doanh nhân - Doanh nghiêp, Đại diện đến từ các vùng miền, Những Doanh nhân lớn; bạn muốn quảng bá, bán, kết nối sản phẩm offline, trao đổi giao dịch hợp tác và gia tăng doanh số cho năm mới 2017.

KẾT NỐI +

KẾT NỐI +

BẠN MUỐN CÓ:
+ CƠ HỘI kết nối với lãnh đạo hơn 15 Tổ Chức Doanh nhân - Doanh nghiêp, Đại diện đến từ các vùng miền, Những Doanh nhân lớn?
+ CƠ HỘI quảng bá/ bán/ kết nối sản phẩm offline ( tại Tết Fair- Business Matching) và online (cổng thương mại liên

Đăng ký tham dự
Facebook
Đăng ký kết nối