Never Cafe Alone Số 12

Ngày đăng: 04:51 PM 29/12/2016 - Lượt xem: 282

 NEVER CAFE ALONE SỐ 12

Chương trình ĐỪNG CAFE MỘT MÌNH SỐ 12 diễn ra ngày 11/12/2010 với một buổi trao đổi khá “nóng” về các thuận lợi và khó khăn trong vấn đề tự in hóa đơn tài chính cho Doanh nghiệp.

 

 

 

 

Đăng ký tham dự
Facebook
Đăng ký kết nối